Tải phần mềm tại đây ultraviewer
Tiền hành cài đặt : các bạn chỉ việc nhấn next liên tục là xong
Mở phần mềm ultraviewer ở ngoài màn hình máy tính lên
PM admin và cung cấp cho admin : ID của bạn và Mật khẩu
Đợi admin truy cập vào trợ giúp bạn