Chúc mừng các Anh Hùng có tên trong BXH đã chiến thắng trong sự kiện Vua Nạp !!