Hỗ Trợ Tân Thủ NORIA 6/06/2019


Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng MU Online, liên tiếp là những mong muốn gia nhập và gắn kết cộng động. BQT MU Season2 nâng cấp các hình thức hỗ trợ tân thủ tháng 6.


Hỗ trợ tân thủ: Mỗi nhân vật tạo mới sẽ có số lần Reset = 15 lần.


Bảng EXP T
ân Thủ

EXP thông minh sẽ giúp server luôn thu nạp một lượng lớn người chơi mới vào máy chủ sẽ giúp MU duy trì ổn định hơn

Mốc Reset Thông Tin EXP Level Drop
16-25 250% 5%
26-35 200% 5%
36-40 150% 5%
41+ 100% 5%


  • Thời gian áp dụng: 6/06/2019
  • Hãy nhanh tay tham gia máy chủ Noria - cảm nhận sự cạnh tranh nghẹt thở!