Vũ Khí Thiên Sứ - Thần Long Tái Xuất
 • Vũ Khí Thiên Sứ đã điều chỉnh lại dmg cho phù hợp hơn so với tên gọi của nó
 • Nhân vật trang bị Vũ Khí Thiên Sứ sẽ được hiệu ứng Rồng tăng dmg vượt trội
 • Làm thế nào để có vũ khí thiên sứ
 • Săn Boss Maya
 • Săn Kundun
 • Nhiệm Vụ Mỗi Ngày
 • Phúc Lợi Nạp Thẻ
 • Pháo Đài Sói


Tên Item
Tính Năng
Vị trí

Kiếm Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng

Gậy Thiên Tử
Tăng dmg phép vượt trội Maya,Box Đỏ, Hộp Rồng

Trượng Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng

Nỏ Thiên Tử
Tăng dmg vượt trội Maya,Box Đỏ,Hộp Rồng


Vũ Khí Cuối 380 - Sức Mạnh Hóa Thần
 • Vũ Khí 380 đã điều chỉnh lại dmg để phù hợp hơn với Season 2.0
 • Nhân vật trang bị Vũ Khí 380 sẽ được hiệu ứng cường hóa gia tăng sức mạnh khủng khiếp
 • Làm thế nào để có vũ khí 380
 • Săn Boss Maya
 • Săn Kundun
 • Sự Kiện Bang Hội Chiến
 • Công Thành Chiến


Tên Item
Tính Năng
Vị trí

Cung Thái Bình ( ELF )
Cường hóa dmg chuẩn Maya,Kundun,Event

Đao Quyền Năng ( DL )
Cường hóa dmg chuẩn Maya,Kundun,Event

Đao Hồng Long ( MG )
Cường hóa dmg chuẩn Maya,Kundun,Event

Gậy Thần Ma ( DW )
Cường hóa phép Maya,Kundun,Event

Trượng Thái Dương ( DL )
Cương hóa dmg chuẩn Maya,Kundun,Event


Ngọc Cường Hóa 2 Dòng - Hoàn Hảo Hóa Trang Bị
 • Kể từ bây giờ bạn có thể khảm thêm 1 dòng tính năng vào trang bị và vũ khí bằng ngọc Cường Hóa 2 Dòng
 • MU Hà Nội Xưa chỉ rớt Items 1 dòng thuộc tính từ hộp box Kundun và Bosss
 • Làm thế nào để kiếm ngọc
 • Phúc lợi tháng
 • Sự kiện guild
 • Dung hợp vật phẩm
 • Kundun


Tên Item
Tính Năng
Ghi chú Hình Ảnh
Jewel Of Excellent Tăng thêm 1 Option cho đồ Exl
(Tối đa 2 option)
 • Chỉ sử dụng cho Item Excellent < 2 Option
 • Option nhận được ngẫu nhiên cho trang bị 2 dòng thuộc tính sau 5% Phản Hồi, 4% Giảm Sát Thương
 • Option nhận được ngẫn nhiên cho vũ khí 3 dòng thuộc tính sau 10% Sát Thương Hoàn Hảo, 2% Sát Thương, 20/Cấp Độ Sát Thương
 • Tỷ lệ 25%
 • Thất bại mất luôn Items ! có thể dùng bùa Chaos để giữ item khi xoay
 • Không thể sử dụng cho Ring,Pen,Wing
 • Điều kiện Item thấp nhất +9 và cao nhất + 13


Dung Hợp - Ngọc Cường Hóa


Cường Hóa Vật Phẩm - 2 Dòng Thuộc Tính
- Dùng lệnh /xoaydo