Blood Hằng Ngày Nhận Ngay Quà VIP


Phần Thưởng Vô Cùng Phong Phú

Chú Thích : Khi trả Q Blood tại Server Event Blood thì sẻ được nhận 1 hộp quà xanh trong đó chưa những phần quà bên dưới


Huyết Lâu (Blood Castle) xuất hiện từ phiên bản Mu đầu tiên và cho đến nay đó vẫn là nơi thử thách lòng dũng cảm các Chiến binh đồng thời cũng là nơi giúp họ train một cách nhanh hơn...

1. Giới thiệu chung:


  • Huyết Lâu bao gồm 8 tầng tùy theo các cấp độ của nhân vật.
  • Để tham gia Huyết Lâu trước hết cần có Áo tàng hình:
  • Áo tàng hình được kết hợp thông qua NPC Golbin tại Noria theo công thức: