hân Chào Các Bạn đả đến MU Season2

Để các bạn hiểu rõ hơn tỷ lệ ép Item ở máy chaos.Nhiêu bạn thắc mắc vì sao 100% mà lại xịt.Mình xin giải thích như sau:

Tỷ lệ ở máy chaos là tỷ lệ ảo các bạn nhé.Nên 100% cũng xịt thôi.Dù là ảo nhưng tăng % ở máy chaos cao cũng đồng nghĩa là tỷ lệ thành công cũng cao theo nhé.Vật Phẩm


Tỷ Lệ Thành Công
Wings 1 Max 70%
Wings 2 Max 45%
+10 Max 60%
+11 Max 40%
+12 Max 25%
+13 Max 10%


Lưu ý:
-Tất cả chưa tính ngọc tăng tỷ lệ.Nếu các bạn dùng ngọc tỷ lệ thì sẽ tăng thêm 10% nữa.Ví dụ: + 10 là 60% thêm 10% Ngọc tăng tỷ lệ thì các bạn được 70% thành công.

-Riêng Wings 2 các bạn có thể tính 2% máy chaos = 1% Tỷ lệ thành công ở Server.

Tỷ Lệ Hộp Kundun:
Vật Phẩm Tỷ Lệ Rớt Item Exl
Hộp Kundun 1 50%
Hộp Kundun 2 45%
Hộp Kundun 3 40%
Hộp Kundun 4 35%
Hộp Kundun 5 30%