Chào các bạn, đột nhiên bạn tải game về trên 2 dòng win 8 và 10. Mở game báo 1 lỗi trên trời mình không hay. Thì bây giờ tất cả chỉ là hạt cát với bạn nhé


Sau khi cài đặt game, 1 số window sẽ hỏi cài đặt:Bạn ấn More InfoTiếp tục ấn Run Anyway

Chờ đợi cài đặt game xong và trải nghiệm thôi....